Konferencja

„Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
13-14 maja 2022 r.

 „To zmienia wszystko”, stwierdziła Naomi Klein w tytule swojej bestsellerowej książki[1]. Naukowcy i filozofowie rozważają jaki będzie XXI wiek? Okazuje się, że będzie on stał pod znakiem pełzającej katastrofy klimatycznej i ekologicznej. Gospodarka kapitalistyczna opierająca się na paradygmacie ciągłego i arytmetycznego wzrostu wraz z konsumpcjonizmem, który stał się nową świecką religią ludzkości, doprowadziły do przekroczenia granic wytrzymałości planety i stworzyły zagrożenie dla cywilizacji. Zmienia się klimat, dochodzi do dewastacji środowiska na przeogromną skalę, bezpowrotnie giną kolejne gatunki zwierząt i roślin, gospodarka pozostawia po sobie formy geologiczne z plastiku, a skażenie powietrza, gleby i wody każe z pesymizmem patrzeć w przyszłość. Odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwania jest m.in. właściwa polityka przestrzenna – racjonalna i odpowiedzialna, która nie tylko w warstwie aksjologicznej, ale również normatywnej i prakseologicznej uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju. Należy zrewidować dotychczasowy system planowania przestrzennego pod kątem współczesnych wyzwań klimatycznych i ekologicznych.

Instytut Metropolitalny postanowił podjąć powyższy temat, skonfrontować ustalenia nauki z polityką publiczną i obowiązującą regulacją prawną oraz zaprosić Państwa – naukowców, ekspertów, polityków, urzędników, aktywistów – do udziału w konferencji pt.: „Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów”. Dodatkowym asumptem do organizacji wydarzenia są trwające prace legislacyjne nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jakie prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

[1] N. Klein, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawa 2016.