Komitet Organizacyjny

 
  • dr Katarzyna Szlachetko – Przewodnicząca Komitetu
  • dr Lucyna Staniszewska
  • Przemysław Barszczewski
  • Aleksandra Fijałkowska
  • Szymon Król 
  • Kamil Olzacki
  • Agnieszka Prusiewicz 
  • Kamil Tychmanowicz
  • Piotr Żelazowski
  • Sandra Żukowska