Zapisy

Udział w konferencji jest odpłatny – zarówno czynny, jak i bierny. Opłata jest stała, wynosi 250 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych brutto) za udział w całości konferencji i obejmuje:

  • możliwość stacjonarnego uczestniczenia we wszystkich sesjach i panelach;
  • wstęp na imprezy towarzyszące;
  • dostęp do materiałów konferencyjnych. 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać w terminach:
 
  1. Zgłoszenie z referatem do 31 marca 2022 r.,
  2. Zgłoszenia uczestnictwa biernego do 30 kwietnia 2022 r.
 

Konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Organizatorzy nie przewidują trybu hybrydowego. Istnieje jedynie możliwość wygłoszenia, w ramach właściwego panelu, referatu online.

Dane do przelewu:  

Instytut Metropolitalny 
al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 (Bank BGŻ S.A.)

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku biernego uczestnictwa możesz wpisać „brak”
Jeśli zgłaszasz się jako uczestnik bierny wpisz „brak”

Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Organizator zwraca opłatę w całości lub części jedynie w przypadku konieczności zmiany formuły wydarzenia spowodowanej reżimem sanitarnym.