Miejsce

Konferencja odbędzie się na sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Grańskiego.

Krótko o historii

Wydział Prawa i Administracji został powołany w ramach nowopowstałego Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 r. Pierwszy dziekan Wydziału – prof. dr hab. Stanisław Małysiak – został powołany 1 maja 1970 r. W pierwszym roku działalności wydział kształcił tylko i wyłącznie studentów administracji. Rok później otwarty został kierunek prawa w trybie zaocznym, a w kolejnym roku w trybie stacjonarnym. Więcej informacji na temat historii Wydziału znajduję się pod linkiem: historia.

Obecnie

Obecnie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego składa się takie kierunki studiów jak:

  • prawo,
  • administracja, 
  • kryminologia,
  • podatki i doradztwo podatkowe,
  • ubezpieczenia,
  • telemedycyna i projekty ochrony zdrowia,
  •  criminology and criminal justice
  • prawo w administracji i gospodarce.

Każdy z kierunków podzielony jest na katedry, zakłady i instytuty, które pozwalają kształcić specjalistów w danych dziedzinach prawa i administracji. 
Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 189 pracowników. 

Więcej na temat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod linkiem: WPiA UG.